میزگردها و برنامه‌های هنری کنفرانس

میزگرد دستاوردها و چالش‌های جنبش «زن زندگی آزادی» در ایران و عرصه بین‌الملل

میزگرد اهمیت جنبش «زن زندگی آزادی» برای برابری و عدالت اجتمایی

میزگرد نقش و جایگاه جنبش «زن زندگی آزادی» و ارتباط آن با سایر جنبش‌های اجتمایی

چهل‌تکه‌ی زن،‌ زندگی، آزادی

«چهل‌تکه‌ی زن زندگی آزادی» پروژه‌ای زنده و پویا از گروه آی‌وین در شمال کالیفرنیا است که تا کنون و در کمتر از شش ماه بیش از ۵۰۰ اثر هنری از چهار قاره جهان را جمع کرده است. این پروژه از داستان‌های زنان در سطح جهان الهام می‌گیرد، از مبارزه زنان ایرانی برای حقوق‌ اولیه‌شان، از تلاش‌های دختران افغان برای ادامه تحصیل و دیگر زنانی که علیه خشونت خانگی می‌جنگند و برای دستمزد برابر مبارزه می‌کنند.

هدف پروژه چهل‌تکه زن زندگی آزادی به تصویر کشیدن داستان‌های زنان است و نمادی است برای رساندن این پیام که «قدرت جنبش زنان در همبستگی، بازپخش کردن روایت زنان و ایستادگی ما برای رسیدن به برابری است.»

نمایشگاه هنری

در هر ضربان قلبم

دردی را فریاد می‌زنم

زخمی ناسور که یادآور

شیرزنان و شیرمردان خطه ایران است

آنها که با خونشان نقشی روشن

بر دفتر خاطرات ایران ثبت کردند.

این نمایشگاه همراهی هنرمندانی است که فرسنگ‌ها از خاک ایران دورند اما قلبشان همراه و همگام آنهاست.

برنامه‌های هنری

پرتو نوری‌علا

شعر

صحرا شیرازی

رقص

پریسا دانشور

آواز

کیانا حمزه‌ای

آواز